โครงการอ้างอิง

 • ชื่อลูกค้า
  ชื่อโครงการ

  ราคา(ล้านบาท)

  ส่งมอบ

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO., LTD. PUBLIC CO.,LTD
  CHESTERFIELD, USA.

  2.43

  2006

 • SINO-THAI ENG. & CONSTRUCTION PCL.
  MRT BLUE LINE EXTENSION CONTRACT 4

  2.51

  2016

 • SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION
  GULF MP

  5.8

  2016

 • NAWARAT PATANAKARN PLC
  MAE MOH POWER PLANT UNITS 4-7 REPLACEMENT

  4.19

  2017

 • BEST TECH & ENGINEERING CO.,LTD
  GULF SPP 3 A,B

  2.43

  2018

 • THAI OBAYASHI CORPORATION LIMITED
  ICON SIAM

  1.05

  2018

 • IETL CO.,LTD
  T-COT

  6.18

  2018

 • IETL CO.,LTD
  IDEA

  1.91

  2018

 • THAI NIPPON STEEL ENGINEERING
  BUNDLE PHASE 2 BONGKOT

  1

  2018

 • BEST TECH & ENGINEERING CO.,LTD.
  CHIA HUI

  1.58

  2019

 • CTCI (THAILAND) CO.,LTD.
  CFP CRUDE OIL

  1.39

  2019

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  HONEY WALL UOP

  17.5

  2019

 • CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
  PTTGC PO

  30.81

  2019

 • STP & I PUBLIC COMPANY LIMITED
  MOCD 2

  1.58

  2019

 • SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD
  GULF CHANA GREEN

  2.19

  2019

 • CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL.
  POC

  1.02

  2019

 • ITALAIN THAI DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
  HARMONY

  3.52

  2020

 • QUALITECH ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD
  CORBION EAGLE , PURAC THAILAND

  38.07

  2020

 • POWER LINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD
  GPO

  1.59

  2020

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  LNG CANADA

  3.78

  2020

 • CAZ (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD
  HMC PP4

  13.35

  2020

 • CAZ (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD
  NONGFAB

  18.94

  2020

 • TTCL PUBLIC CO.,LTD
  1.85

  1.85

  2020

 • CHEETAH ENGINEERING SYSTEM CO.,LTD
  SUVARNABHUMI PHASE 2 (SATELLITE BUILDING)

  27.51

  2020

 • SOECON ENGINEERING CO.,LTD
  HARMONY

  1.85

  2020

 • THAI JURONG ENGINEERING CO.,LTD
  RDF POWER PLANT

  4.47

  2020

 • THAI JURONG ENGINEERING CO.,LTD
  BST EXPANSION

  7.88

  2020

 • TRC CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD
  FIFTH TRANSMISSION PIPELINE - PHASE 1

  3.77

  2020

 • TTCL PUBLIC CO.,LTD
  OLEFIN RECONFIGURATION

  1.85

  2020

 • ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL.
  DRIVE STATION AND TALL END STATION MM#9

  7.42

  2020

 • LENZING (THAILAND) CO.,LTD
  T3

  13.28

  2020

 • TD POWER CO., LTD
  TDP

  1.74

  2020

 • STRR ENGINEERING CO.,LTD
  NBC

  4.67

  2020

 • THAI SHIMIZU CO., LTD
  HARMONY

  1.22

  2020

 • RITTA CO.,LTD
  MICHELIN LMC LAEM CHABANG (MCL)

  3.15

  2020

 • YJ SERVICE AND SUPPLY CO.,LTD
  RA6-RATCHABURI PIPELINE PROJECT

  4.92

  2020

 • STATE CONSTRUCTION CO.,LTD
  MOCD 2

  10.12

  2020

 • STP & I PUBLIC CO.,LTD
  MOCD 2

  1.27

  2020

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  HARMONY

  15.5

  2020

 • CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
  PTT GC ORP

  30.81

  2020

 • THAI NIPPON STEEL & ENGINEERING
  PTTEP BANGKOT LONG TERM

  9.62

  2020

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  SHINTECH LOUISIANA LLC

  10.15

  2021

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  APCI JUBAILHYDROGEN SMR

  4.31

  2021

 • BEST POWER ENGINEERING CO.,LTD
  STGT-CP

  1.16

  2021

 • BEST POWER ENGINEERING CO.,LTD
  STGT-TG4

  1.24

  2021

 • NAWARAT PATANAKARN PUBLIC CO.,LTD.
  THE FORESTIAS by MQDC

  1.87

  2021

 • NAWARAT PATANAKARN PUBLIC CO.,LTD.
  METROPOLITAN RAPID TRANSIT ORANGE LINE,

  1.09

  2021

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  K383-DOS BOCAS REFIMERY ICA

  10.27

  2021

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  GLOW PHASE 2 REPLACEMENT COGENERTION PLANT

  2.88

  2021

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  THREE RIVERS ENERS ENERGY CENTER

  4.13

  2021

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  BERRY 8 COMBINED CYLE

  1.75

  2021

 • BEST POWER ENGINEERING CO.,LTD
  STGT- ANV

  1.92

  2021

 • AIYARA SYNERGY CO.,LTD
  FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PHASE 2

  2.16

  2021

 • CTCI (THAILAND) LTD.
  GPST CUP- 4

  2.00

  2021

 • QUALITECH ENGINEERING CO., LTD.
  PROYLENE

  1.21

  2021

 • STP & I PUBLIC COMPANY LIMITED
  CLEAN FUEL (THAI OIL)

  12.95

  2021

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  B.GRIMM

  6.68

  2022

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  K394 ASSIUT HYDROCRACKING COMPLEX

  1.83

  2022

 • BEST TECH & ENGINEERING CO.,LTD.
  B.GRIMM POWER (AMATA)

  2.35

  2022

 • BEST TECH & ENGINEERING CO.,LTD.
  HINKONG POWER PLANT

  5.25

  2022

 • BEST TECH & ENGINEERING CO.,LTD.
  CLEAN FUEL (THAI OIL)

  11.91

  2022

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN

  10.12

  2022

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  ESSAR OIL,STANLOW

  1.6

  2022

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  CLEAN FUEL (THAI OIL)

  16.32

  2022

 • VATANA PHAISAL ENGINEERING CO.,LTD
  LUMMUS HEAT TRANFEER:BALTIC CHEMICAL

  40.8

  2022

 • CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
  PTT LNG TERMINAL PHASE 2

  3.19

  2022

 • STP & I PUBLIC CO.,LTD
  GOLDEN PASS LNG EXPORT

  61.5

  2022

 • QUALITECH ENGINEERING CO., LTD.
  PURAC

  11.53

  2022