ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ 

65/179 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนต เซ็นเตอร์ ชั้น,21 

ถนนพระราม 9 , เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร : 02-246-9966,9977,9988  แฟ็กซ์ : 02-246-9944


สำนักงานขาย 

360 หมู่ 17 ซอย 4 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี, ถนนเทพารักษ์, 

ตำบลบางเสาธง, อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

โทร: 02-315-2828     แฟ็กซ์ : 02-315-2020

อีเมลล์ : ssgt@ssggrating.com


โรงงาน 

9/11หมู่ 10 ตำบลโคกแย้ , อำเภอหนองแค , จังหวัดสระบุรี 18230

โทร: 03-627-7333     แฟ็กซ์ : 03-627-7311